Privacybeleid

Over ons en onze website

Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp, exploiteren deze website. Gebruikt u de contactgegevens op de pagina Over ons om contact met ons op te nemen.

Als u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen op basis van de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context gegevens verwerken. We verwijderen uw informatie zodra uw vraag is beantwoord.

Onze uitgangspunten

We nemen de bescherming van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?

We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website toestemming te geven voor gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van andere diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren u in elk geval als er relevante verwerking van uw gegevens plaatsvindt en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met uw belangen. Mocht u klachten hebben, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet u nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van hun ouder of voogd persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. De van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Leest u de informatie over gegevensbescherming op deze websites.

Cookie instelling en gebruik

De menier waarop we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Loggegevens

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

 • De datum van het bezoek

 • Het tijdstip van het bezoek

 • De URL van de koppelende website

 • De bekeken bestanden

 • De hoeveelheid overgedragen gegevens

 • Type en versie van de browser

 • Het besturingssysteem

 • Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen mogen we volgens de wet (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) de loggegevens verwerken. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Registreren op onze website

U kunt zich registreren als gebruiker op onze website. Registratie is vereist als u van extra diensten gebruik wilt maken. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:

 • Aanspreektitel

 • Voor- en achternaam

 • Volledig postadres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Wachtwoord

Optionele gegevens:

 • Mobiel telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Hoe hebt u ons gevonden?

 • Toestemming om reclame te ontvangen.

We mogen volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) uw persoonlijke gegevens verwerken om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Gebruikers met de vereiste bevoegdheid kunnen op elk moment via hun gebruikersaccount hun account wissen. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt veranderen of wissen.

Uiteraard verstrekken wij u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben. We vinden het ook geen probleem om op verzoek onjuiste informatie aan te passen of informatie over u waarover wij beschikken te wissen, mits het wissen van deze informatie niet verboden is op grond van onze juridische plicht om bepaalde informatie te bewaren. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Kopen op onze website

U kunt onze website gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (bijv. borg betaling). We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als diensten worden besteld:

Vereiste informatie (niet-geregistreerde gebruikers):

 • Aanspreektitel

 • Voor- en achternaam

 • Volledig postadres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Factuurinformatie (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

 • Telefoonnummer

Vereiste informatie (geregistreerde gebruikers)

 • Factuurinformatie (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

 • Datum en hoeveelheid van alle aankopen (op het scherm wordt de geschiedenis van eerdere aankopen in het gebruikersaccount getoond)

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw informatie alleen om deze bestelling te verwerken. We mogen dat volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679). We bewaren informatie over bestellingen ten minste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. We maken gebruik van een proces met dubbele opt-in om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich echt heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. De aanmelding voor de nieuwsbrief lukt alleen als de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief expliciet heeft bevestigd door op de link in de bevestigingse-mail te klikken. We loggen de voltooiing van de afzonderlijke stadia van het proces met dubbele opt-in voor bewijsdoeleinden.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en er daardoor mee instemt dat deze naar u wordt verstuurd, worden uw gegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming uw gegevens verwerken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De relevante link vindt u in elk exemplaar van onze nieuwsbrief. We maken in onze database een notitie van het feit dat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.

Deelname aan loterijen

Als u zich aanmeldt voor een loterij/wedstrijd bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om de loterij/wedstrijd te kunnen uitvoeren en om volgende trekkingen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Op verzoek kunnen geregistreerde deelnemers informatie krijgen over de gegevens die zij tijdens registratie hebben verstrekt of onjuiste gegevens laten aanpassen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

We mogen volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) uw gegevens verwerken om de loterij/wedstrijd uit te voeren en eventuele volgende trekkingen te kunnen doen. Uw informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om de loterij/wedstrijd uit te voeren of vervolgtrekkingen te doen.

Deelname aan speciale evenementen

Als u zich aanmeldt voor een evenement bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om het evenement en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Op verzoek kunnen geregistreerde deelnemers informatie krijgen over de gegevens die zij tijdens registratie hebben verstrekt of onjuiste gegevens laten aanpassen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

We mogen volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) uw gegevens verwerken om het evenement en eventuele vervolgevenementen uit te voeren. Uw informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om het evenement of eventuele vervolgevenement uit te voeren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op uw apparaat opslaan als u onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat u onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als u onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)

 • Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier)

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

 • Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren

We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot u het cookie wist. Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop u kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Google Analytics

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Analytics-dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS (Hierna te noemen "Google”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Google verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 50 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de privacy-pagina van Google als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Google Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: https://policies.google.com/privacy.

Webanalysetool: Adobe Analytics (Omniture)

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Adobe Analytics-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

Webanalysetool: Adobe Test & Target

Om onze website (en nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID.

We maken gebruik van de Adobe Test & Target-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om uw gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken.

Adobe Test & Target werkt op basis van A/B-tests. Dit houdt in dat degene die onze website gebruikt een andere versie van de website te zien krijgt dan het origineel (bijv. met gewijzigd ontwerp en gewijzigde inhoud). Het vergelijken van beide versies levert ons informatie op over voor welke versie van onze website gebruikers een voorkeur hebben. Als Adobe Test & Target wordt gebruikt, kan de enige informatie over u die wordt verwerkt niet worden gebruikt om u te identificeren. IP-anonimisering wordt ook geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt afgekort voordat Adobe Test & Target overgaat tot verdere verwerking. We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres.

We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

Webanalysetool: Mouseflow

Om onze website goed te kunnen ontwerpen, kunnen we gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website verzamelen met behulp van analytische cookies en andere technologieën. Als onderdeel hiervan registreren we de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website. Uw IP-adres wordt uiteraard geanonimiseerd. De hieruit voortkomende log over uw gebruik van onze website wordt willekeurig geanalyseerd, zodat we hieruit potentiële verbeteringen voor onze website kunnen afleiden.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: https://mouseflow.com/opt-out

Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten

 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten

 • Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten

 • Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

 • Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten

 • Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten

 • Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer

Overdracht aan ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Uw inzageverzoek persoonsgegevens

U kunt als klant het verstrekte Klantverzoekformulier op onze website gebruiken om een beroep te doen op uw recht op informatie en inzage tot uw persoonlijke gegevens. Voor dit doeleinde verzamelen we de door u in het Klantverzoekformulier verstrekte gegevens over u of een derde persoon die u vertegenwoordigt. Zo kunnen wij uw identiteit valideren en de verzochte gegevens in onze databases ordenen, zodat wij adequaat op uw verzoek kunnen reageren.

Wij hebben wettelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken teneinde uw inzageverzoek persoonsgegevens uit te voeren (artikel 6 (1c) van Verordening (EU) 2016/679). Wij zullen uw verzoek en onze reactie voor documentatiedoeleinden opslaan voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de reactiedatum.

Uw rechten

Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u hieronder een overzicht van uw rechten vinden. Gebruik de volgende kanalen voor contact over uw verzoeken:

 • Klanten: Gebruik het Webformulier voor Klantverzoekformulier op https://datarequest.bsh-group.nl/

 • Dealers/leveranciers/dienstverleners en hun werknemers: Neem contact op met onze lokale verkoop- of inkoopafdeling;

 • BSH werknemers: Neem contact op met de lokale HR-afdeling.

Uw recht op informatie over uw gegevens

Wij verstrekken op uw verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen

Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.

Uw recht om uw gegevens te wissen

Wij wissen op uw verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke gronden zoals genoemd in artikel 6(1e of 1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

Uw recht op gegevensportabiliteit

Op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gangbare en machinaal leesbaar formaat.

Uw recht om in beroep te gaan tegen een regelgevende instantie

U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

BSH Huishoudapparaten B.V. Data Protection Officer Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp

Data-Protection-NL@bshg.com

Wijzigingen van deze Informatie over gegevensbescherming

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u inzage heeft welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.

-----

*Geldig vanaf: 01-12-2018*

*Versie: DPI_1.1*