Vragen? Wij helpen je graag deze te beantwoorden.

BlueMovement is nieuw. Daarom heb je vast een heleboel vragen. Op een aantal vragen hebben we het antwoord al gegeven. Staat jouw vraag er niet bij? Stel ‘m dan hieronder. Als het een goede vraag is, zetten we ‘m meteen op onze site. Met het antwoord natuurlijk.

Betalen

Bij ons heb je keuze uit 2 type abonnementen op wassen en 2 type abonnementen op drogen. De prijs per abonnement verschilt aan de hand van de functionaliteiten van de wasmachine/droger. Bekijk hier de abonnementen en je ziet gelijk de prijs.
Per automatische incasso. Bij het afsluiten van je BlueMovement abonnement machtig je BSH Huishoudapparaten B.V. om elke maand middels een automatische incasso het abonnement van jouw opgegeven rekening af te schrijven.
De eerste incasso na afsluiten van het abonnement vindt binnen 2 weken na levering van het apparaat plaats. Je betaalt die eerste maand natuurlijk alleen voor de dagen dat je het apparaat in huis had.
Elke volgende maand zal het bedrag in de eerste week van de maand van jouw rekening worden afgeschreven. Zodat je het maandbedrag betaalt voor de maand die dan gaat komen.
Opzeggen kan altijd op elk moment mits het minimum van 3 maanden wel is verstreken. Afhankelijk van wanneer je in de maand opzegt en wanneer we het apparaat terughalen maken wij een creditnota op voor het resterende maandbedrag waar je geen abonnee meer bent.

Ja, bij BlueMovement betaal je een borg van €75 per apparaat. Dit betaal je direct tijdens het afsluiten van de overenkomst, en dus voordat wij je wasmachine of droger zullen leveren. De borg ontvang je na afloop van het abonnement uiteraard weer terug, als het apparaat in goede staat bij je wordt opgehaald. 

Zodra je een abonnement gaat afsluiten zie je of er korting op het apparaat zit. Op dit moment geldt er geen combinatiekorting. 
Ja. Om ons financiële risico te beperken hanteren we een acceptatiebeleid, waarvan een kredietwaardigheidstoets onderdeel uitmaakt. De toets wordt uitgevoerd door extern handelsinformatiebureau Focum.

Voor het bepalen van het betalingsrisico, worden verschillende gegevens gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan informatie van incassobureaus, informatie over schuldsanering, of eigen informatie. De informatie kan betrekking hebben op een persoon, maar ook op een adres. De kredietwaardigheidstoets is onderdeel van ons acceptatiebeleid. Wanneer de toets een negatief resultaat geeft, sluiten we geen abonnement af met de betreffende persoon of op het betreffende adres.

Focum, een extern handelsinformatiebureau, voert de kredietwaardigheidstoets uit. Een belangrijk deel van de kredietinformatie die Focum verwerkt, betreft persoonsgegevens. Hier is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op van toepassing. Focum werkt strikt met de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Focum heeft al zijn verwerkingen aangemeld bij de autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is Focum lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en werkt volgens de gedragscode van NVH.

BlueMovement hanteert een acceptatiebeleid waarbij gekeken wordt naar diverse elementen. Een onderdeel van het acceptatiebeleid is een externe kredietwaardigheidstoets, uitgevoerd door Focum. Op basis van het acceptatiebeleid kan besloten worden om een klant niet te accepteren.
Wil je inzage in het resultaat van de kredietwaardigheidstoets, of bezwaar maken ? Dan kun je op twee manieren contact opnemen met Focum:

Focum t.a.v. afdeling inzageverzoeken
Postbus 60214
1320 AG Almere

T. 088 - 730 65 55  
E. inzage@focum.nl

BlueMovement heeft geen inzicht in het resultaat van de kredietwaardigheidstoets.

Over BlueMovement

BlueMovement is door BSH Huishoudapparaten ontwikkeld vanuit een duurzaamheidsstrategie en sluit aan op de veranderde consumenten behoefte van bezit naar gebruik en totale ontzorging. Blue staat voor het nieuwe groen en staat voor ecologische vooruitgang en efficiency. Movement sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van BSH en het stimuleren van een circulaire economie. Movement staat ook voor de beweging in de markt waarbij consumenten producten gaan gebruiken in plaats van kopen en voor de overgang naar een circulaire economie.
BlueMovement is een initiatief van BSH Huishoudapparaten B.V. wat een onderdeel is van Robert Bosch GmbH. De oprichter van Bosch, Robert Bosch, had in 1886 maar één doel voor ogen: altijd de allerbeste huishoudelijke apparaten maken. Maar wel vanuit eerlijk vakmanschap. Met respect voor consumenten, werknemers en de wereld. En ook al is hij al lang niet meer onder ons, zijn DNA zit nog steeds in de genen van ons bedrijf. Het is zijn sociale en maatschappelijke gedrevenheid die aan de basis van BlueMovement ligt.
De toelichting op de algemene voorwaarden vind je hier. De officiële volledige versie in juridische vaktaal vind je hier.
Er zijn twee manieren waarop je kunt leasen. Een financiële vorm en een operationele. Met BlueMovement vallen we binnen de regels van operational lease, dit gezien wij te allen tijde eigenaar willen blijven van het apparaat om zo een circulaire economie te stimuleren. Dit is anders dan bij de financiële variant waar je zelf eigenaar bent of er een mogelijkheid is om het apparaat te kopen. Het is dus niet mogelijk om de apparaten te kopen.

Abonnement(en)

De looptijd van een abonnement van BlueMovement heeft een minimale duur van 3 maanden en een maximale duur van 6 jaar. 2 maanden voor het verlopen van de overeenkomst zullen wij opnieuw een aanbod doen voor het afsluiten van een nieuw abonnement. Heb je hierin interesse? Dan sluit je een nieuw abonnement af en ga je opnieuw een overeenkomst met ons aan.
De minimale contractduur is 3 maanden. 
Bij een flexibel abonnement kun je na die eerste 3 maanden kosteloos opzeggen. 
Bij een 6-jarig vast abonnement kun je na die eerste 3 maanden ook opzeggen, maar dan betaal je een opzegvergoeding. Die opzegvergoeding bedraagt 30% van alle resterende termijnen/maanden.
Een abonnement van BlueMovement is een vorm van leasing. Je hebt twee manieren waarop je kunt leasen. Een financiële vorm en een operationele. BlueMovement is een operationele vorm van leasing, waarbij BSH ten alle tijden eigenaar blijft van het apparaat. Dit betekent dus dat je zelf geen risico loopt. Kopen op afbetaling is dus niet mogelijk.
Wil je een abonnement van BlueMovement dan moet je minimaal 18 jaar en/of ouder zijn. Daarnaast dien je natuurlijk voldoende saldo op je rekening te hebben zodat wij het bedrag maandelijks kunnen afschrijven. 
Het abonnement heeft een minimale duur van 3 maanden en een maximale duur van 6 jaar. 2 maanden voor het aflopen van het abonnement doen wij een nieuw abonnementsvoorstel. Indien je hierop ingaat komen wij het oude apparaat omruilen voor een nieuw apparaat en krijg je een nieuwe overeenkomst. Wil je geen nieuw abonnement afsluiten? Dan maken wij een retourorder aan en komen wij het apparaat op een tijdstip van jouw keuze ophalen.
Je sluit een abonnement af via de website. Ga naar de sectie abonnementen, kies jouw abonnement naar keuze en druk vervolgens op ''bestel abonnement''. In 5 eenvoudige stappen sluit je vervolgens het abonnement af. In de ''hoe werkt het sectie'' wordt het ook nog toegelicht.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om ook een abonnement op wasmiddel te krijgen, maar we sluiten dit in de toekomst niet uit.
Het is niet toegestaan om een apparaat commercieel en/of zakelijk te gebruiken.
Het apparaat mag alleen gebruikt worden in (eigen) huiselijke kring. Het apparaat mag dus bijvoorbeeld niet verhuurd worden, en mag ook niet gebruikt worden in bijvoorbeeld een winkel of horeca-zaak. Wij gaan er verder vanuit dat je goed voor je wasmachine of droger zorgt, je aan de instructies en handleiding houdt en dat je enkel het apparaat gebruikt waarvoor het bedoeld is.
Indien het apparaat defect of kapot is door eigen toedoen is dit natuurlijk heel erg vervelend. Wij adviseren je dan ook altijd om goed de gebruiksaanwijzing door te lezen zodat je dit soort  ongemakken kunt voorkomen. Is er  toch een defect opgetreden door verkeerd gebruik van het apparaat, wij kijken dan per geval wat de schade/kosten zijn en zullen dit altijd met jou overleggen.
Met BlueMovement is BSH Huishoudapparaten B.V. een nieuwe weg ingeslagen met als doel een circulaire economie te stimuleren en onze klanten te ontzorgen. Omdat wij net begonnen zijn en graag persoonlijke service willen bieden aan onze klanten is er besloten om eerst alleen met abonnementen op wassen en drogen te beginnen. Maar sluiten wij niet uit dat we in de toekomst ook andere apparaten van BSH via BlueMovement gaan aanbieden.
Nee op dit moment bieden wij enkel wasmachines en drogers aan van Bosch.

Retourneren & Opzeggen

Via je MyBlueMovement account zeg je gemakkelijk je abonnement op. Klik op de knop ''abonnement opzeggen'' en bevestig vervolgens dat je de overeenkomst met BSH wilt beëindigen. Hierna krijg je nog een mail toegestuurd ter verificatie. Hier klik je dan op de link om de definitieve opzegging van je abonnement te bevestigen.
Na het verstrijken van de initiële periode van 3 maanden kan het abonnement worden opgezegd met een opzegtermijn van 14 dagen. Het beëindigen van een flexibel abonnement is in dit geval kosteloos. Aan een tussentijdse beëindiging van een vast 6-jarig abonnement zijn kosten verbonden.
Heb je je toch bedacht? Je hebt het recht om je overeenkomst met BSH tijdens een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Dat mag ook als het apparaat al bij je geïnstalleerd is. In geval van herroeping halen we het apparaat bij je op. We brengen dan wel kosten in rekening voor de retournering van het apparaat (de zgn. retourvergoeding), deze bedragen €55,-. Het Europees modelformulier voor herroeping kun je hier vinden. Maar waarschijnlijk ben je gewoon super blij met je nieuwe Bosch wasmachine of droger.
Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het jou is om te bewijzen dat je op een juiste wijze en tijdig (binnen 14 dagen) je herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping dat je hier vindt, echter je bent niet verplicht om dit formulier te gebruiken. U kunt ook gewoon het contactformulier gebruiken om je bestelling te annuleren.
Of je moet betalen bij retourneren is afhankelijk van het type abonnement, vast of flexibel. 
Bij een flexibel abonnement is retourneren kosteloos als je opzegt ná de initiële periode van 3 maanden. Zeg je op vóórdat de initiële periode verlopen is, dan betaal je een retourvergoeding van 55 euro. 
Bij een vast 6-jarig abonnement bepaalt de resterende looptijd de hoogte van de vergoeding. 
Zeg je op voordat de 6 jaar verstreken zijn, dan bedraagt de opzeggingsvergoeding 30 % van de resterende maandbedragen. Daarnaast wordt tevens de retourvergoeding van 55 euro in rekening gebracht.
Dit is geen probleem. Geef het alleen wel even aan ons door zodat wij je verhuisinstructies kunnen geven of indien gewenst de verhuizing van het apparaat voor je kunnen doen (wel tegen de kosten van de verhuizing). Je kunt dit melden via onze klantenservice 088 424 4567   of via het contactformulier.
Heb je twee abonnementen, dan is het geen probleem om één van de abonnementen op te zeggen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je één abonnement hebt en deze wilt opzeggen. Indien je dit wilt, zeg je het abonnement dat je niet meer wilt op via MyBlueMovement. Hierna ontvang je een bevestigingsmail. 
Ja dit kan. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat indien je huissituatie veranderd ook je behoefte qua type abonnement veranderd. Het is mogelijk om 1 keer per jaar van abonnement te wisselen.
Wij begrijpen heel goed dat je ook op het gebied van wassen en drogen graag gebruikt maakt van de nieuwste technologieën en de meest energiezuinigste apparaten. Daarom is het mogelijk dat je jouw abonnement 1 keer per jaar kunt wisselen.

Service & Garantie

Wellicht kun je het defect zelf oplossen door de gebruiksaanwijzing erbij te pakken en te kijken of het defect gemakkelijk zelf op te lossen is. Geen succes? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op via 088 424 4567 of via het contactformulier. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen langs te komen en je apparaat te repareren. Indien dit geen gebruikersfout is zijn de kosten uiteraard voor ons. Indien het apparaat niet meer te repareren is zullen wij het apparaat vervangen voor een nieuw apparaat en eventueel een pro rata deel van het maandbedrag terugbetalen.
Uiteraard. Als je bij de bezorgafspraak even aangeeft dat we je oude apparaat mee moeten nemen zullen onze bezorgers dit doen. Het apparaat moet wel nog intact zijn en niet uit allerlei losse onderdelen bestaan.
Pak de gebruiksaanwijzing erbij en check of de foutmelding hierin voorkomt, indien er een oplossing geboden wordt volg je de instructies op. Geen succes met de gebruiksaanwijzing? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op via 088 424 4567   of via het contactformulier. Indien wij het defect niet telefonisch voor je kunnen oplossen streven wij ernaar om binnen 3 werkdagen langs te komen en je apparaat te repareren. Indien het apparaat niet meer te repareren is zullen wij het apparaat vervangen voor een nieuw apparaat en eventueel een pro rata deel van het maandbedrag terugbetalen.
Als het apparaat bij jouw thuis defect is en niet meer te repareren valt, zullen wij deze omruilen voor een nieuw apparaat. Uiteraard moet het defect niet komen door verkeerd gebruik van het apparaat. Lees daarom altijd goed de gebruiksaanwijzing.
Heb je een probleem of gewoon een vraag? Wij staan voor je klaar. Onze klantexperts zijn van maandag t/m zaterdag van 09.00u-17.00u bereikbaar op telefoonnummer: 088 424 4567. Je kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier wij reageren dan binnen 1 werkdag. 
Zolang je abonnement loopt, heb je 100% garantie en service. Er zijn dus geen onverwachte kosten zoals voorrijkosten, materiaalkosten en uurloon. 
Zolang je abonnement loopt, heb je 100% garantie en service. Je hebt hierdoor geen zorgen meer over aflopende garantie, voorrijkosten en materiaalkosten. Dit geldt natuurlijk niet als je niet zuinig bent op onze apparaten of het apparaat niet hebt gebruikt zoals in de handleiding beschreven.
Indien het defect en/of de reparatie geen gebruikersfout is zijn de volledige kosten voor rekening van ons. Je hebt dus 100% garantie gedurende de looptijd van je abonnement. In geval van een gebruikersfout zullen wij per geval beoordelen wat de kosten zijn en of wij deze doorberekenen aan jou.

Besparen & Circulariteit

Hoeveel je gaat besparen hangt af van je oude wasmachine/droger en het abonnement dat je kiest. In geval van het premium en comfort abonnement bespaar je namelijk naast energie en water ook wasmiddel. Gebruik onze besparingschecker om een schatting te krijgen van jouw minimale besparing.
Nee. Dit hangt helemaal af van je oude apparaat, je wasgedrag en je overige energieverbruik. Stel je had vroeger een 2 persoons huishouden en nu een 4 persoons huishouden dan ben je waarschijnlijk meer gaan wassen en meer wassen betekent ook meer verbruik van energie. Het hangt dus helemaal af van je oude en nieuwe situatie. Het is echter wel zo dat de apparaten die wij aanbieden met BlueMovement allemaal een energielabel hebben van A+++ en die wassen een stuk zuiniger dan de apparaten van 10 jaar geleden.
Je oude wasmachine en droger brengen wij naar onze recyle partner. Hier zullen wij de onderdelen en materialen scheiden. De bruikbare materialen en onderdelen zullen zij vervolgens verwerken en terugleveren aan ons.
Hoeveel water je gaat besparen hangt helemaal af van je oude apparaat, je wasgedrag en je overige energieverbruik. Stel je had vroeger een 2 persoons huishouden en nu een 4 persoons huishouden dan ben je waarschijnlijk meer gaan wassen en meer wassen betekent ook meer verbruik van water. Het is echter wel zo dat de apparaten die wij aanbieden met BlueMovement allemaal een energielabel hebben van A+++ en 2 van de 3 abonnementen hebben ook i-Dos hebben. Met i-Dos bespaar je water en wasmiddel, gezien de machine zelf programmeert en dosseert aan de hand van de hoeveelheid was die in de machine zit.
Indien je een abonnement hebt gekozen met iDos en deze functionaliteit gaat gebruiken doseert de wasmachine zelf het wasmiddel aan de hand van de hoeveelheid wasgoed dat in de machine zit. Zo kun je wel 32% aan wasmiddel op jaarbasis besparen.
Door een abonnement te nemen van BlueMovement draag je automatisch bij aan betere wereld. Dit doordat al onze apparaten zeer energiezuinig zijn en ook nog doseren in wasmiddel en water. Daarbij doordat wij aan het einde van de levensduur onze apparaten terugkrijgen, kunnen wij onderdelen en grondstoffen hergebruiken. Hierdoor draag je dus ook direct bij aan een circulaire economie.

De apparaten

Voor zowel een wasmachine als een droger is het erg belangrijk dat je tussentijds alle (pluizen)filters schoonmaakt. Hierdoor blijft het apparaat optimaal functioneren en je was beter beschermt. Daarnaast adviseren wij om 1 keer in de maand een lege was te draaien op de hoogste temperatuur en om 1 keer per kwartaal de wasmachine te reinigen met ontkalkings- en reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor de wasmachines van Bosch. Deze vind je hier
Het apparaat wordt geïnstalleerd en compleet afgeleverd. Je kunt dus direct aan de slag en je kleding wassen/drogen. Accessoires als een tussenstuk, wasmiddel doseringsbolletje of een lekbak worden niet meegeleverd. Indien je hier toch behoefte aan hebt kun je dit aanschaffen via onze online shop.
Geen probleem in je MyBlueMovement account omgeving kun je deze gewoon weer digitaal downloaden. Ook vind je alle gebruiksaanwijzingen van alle abonnementen hier.
Ja alle huishoudelijke apparaten die wij verhuren via BlueMovement zijn van het merk Bosch en vallen onder BSH Huishoudapparaten B.V.
Het typenummer van je apparaat vind je terug in je eigen BlueMovement account en op het typeplaatje van het apparaat.

Voor maximale stabiliteit is een universeel tussenstuk aan te raden. 
Deze wordt niet meegeleverd. Mocht je een tussenstuk nodig hebben dan is deze aan te schaffen via onze online shop.  

Levering

We streven ernaar je apparaat binnen 3 tot 5 werkdagen te leveren. Na afsluiten van het abonnement neemt onze logistieke partner binnen 3 werkdagen contact met je op om de bezorgafspraak te plannen. 
We leveren overal in Nederland. Indien je op de Waddeneilanden woont zal de levering niet binnen 3 werkdagen mogelijk zijn.
Bij een traplevering bezorgen wij tot en met 4 hoog, hierna dient er een lift aanwezig te zijn.
Wij pakken het apparaat voor je uit en installeren het apparaat op een bestaande aansluiting, zodat je je eerste was meteen kunt draaien.
Als je dat wilt nemen we ook je eventuele oude apparaat retour. Je zou ons heel erg helpen als je bij de bestelling vooraf aangeeft of we je oude apparaat retour moeten nemen.
Ja we vragen je om zelf het apparaat in ontvangst te nemen, je te legitimeren en te tekenen voor ontvangst. Onze bezorger zal je vragen om je legitimatie en het documentnummer noteren, zorg er dus voor dat je deze bij de hand hebt.

Acties

Indien je een actiecode hebt ontvangen voor 'Eén maand gratis wassen', dan gelden de volgende actievoorwaarden: 


  • De actie geldt van 11 februari 2019 t/m 31 maart 2019.

  • De actie is geldig op alle BlueMovement abonnementen.

  • De actie wordt automatisch geactiveerd na registratie van je abonnement. Dat betekent dat we de eerste volle maand geen incasso in rekening zullen brengen. Sluit je je abonnement midden in een maand af, dan zullen we ook die eerste dagen van je abonnement niet in rekening brengen. Een extra cadeautje van ons aan jou. 

  • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

  • BlueMovement / BSH Huishoudapparaten B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

  • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door BlueMovement / BSH Huishoudapparaten B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

  • BlueMovement / BSH Huishoudapparaten B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch in in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding, een vervangend product of actie. In welke vorm dan ook. 

Gebruiksaanwijzing

Even opzoeken hoe het ook alweer zat met het anti-vlekken wasprogramma? Het staat in de gebruiksaanwijzing. En als je die kwijt bent, kun je ‘m hier downloaden.

Contact

Soms is het fijn om even iets te overleggen. Omdat je zeker wilt weten dat je het goede abonnement uitkiest. Of omdat je een monteur nodig hebt. Je kunt ons op allerlei manier bereiken.

Tips & Tricks

Een kind kan de was doen, zeggen ze. En met onze apparaten wordt het inderdaad kinderspel. Maar toch kun je soms advies gebruiken. Om nog zuiniger te wassen. Of om die vlek niet nog erger te maken.

Mijn account

Als je bij BlueMovement zit, houden wij al je gegevens voor je bij. Welk abonnement je hebt, wanneer het afloopt, welke wasmachine en/of droger je hebt en wat je maandbedrag is. Lekker overzichtelijk.